chloe s.

H: 5'7D: 32.24.36Hair: blondeEyes: blueShoe: 8
chloe s.
chloe s.