skylar b

H: 5' 10" 1/2D: 33.23.33Hair: BrownEyes: BrownShoe: 9
skylar b